Επιτροπή Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Δημήτριος Κωβαίος Καθηγητής (Τμήμα Γεωπονίας)

Παντελής Ζεμπεκάκης, Καθηγητής (Τμήμα Ιατρικής)

 • Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε από την Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 3007/30-10-2019.

  Η θητεία της Επιτροπής είναι ενιαύσια και λήγει στις 31-10-2020, δύναται δε να ανανεωθεί με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται -μετά από πρόταση του Πρυτανικού Συμβουλίου- πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για δυο ακόμη συνεχόμενες θητείες ενός έτους κάθε φορά. Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.

  Η θητεία της Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα χρόνο (31-10-2021) στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3036/21-10-2020.

  Η θητεία της Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα χρόνο (30-11-2022) στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3087/1-12-2021.

  Η θητεία της Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα χρόνο (30-11-2023) στη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου με αριθμό 218/9-12-2022.

 • Μέλη

  • Αλεξίου Ευάγγελος, Καθηγητής (Τμήμα Φιλολογίας)
  • Ιωαννίδης Φώτιος, Καθηγητής (Τμήμα Θεολογίας)
  • Δημητριάδης Σταύρος, Professor (School of Informatics)
  • Κουνδουράς Στέφανος, Καθηγητής (Τμήμα Γεωπονίας)
  • Τσιρώνης Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Θεολογίας)
Μετάβαση στο περιεχόμενο