Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών

Γεώργιος Τζέτζης, Καθηγητής (Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη)

 • Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 4957/21-7-2022.

  Η παραπάνω Επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 4957/21-7-2022.

  Η Επιτροπή συγκροτήθηκε στην συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3117/8-11-2022

  Η Επιτροπή ανασυγκροτήθηκε στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου με αριθμό 3144/1-3-2024 και 3145/10-4-2024.

  Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής, για τα ακαδημαϊκά έτη 2022-2023 και 2023-2024.

  Καθήκοντα Γραμματειακής Υποστήριξης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. ασκεί η κ. Δήμητρα Χούτου, υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ. του Α.Π.Θ., σύμφωνα με την Πράξη του Πρύτανη με αριθμό πρωτ. 38793/13-1-2023.

 • Μέλη

  • Σταμούλης Χρισόστομος, Καθηγητής (Τμήμα Θεολογίας)
  • Γκλαβίνης Παναγιώτης, Καθηγητής (Τμήμα Νομικής)
  • Ζαρωτιάδης Γρηγόριος, Καθηγητής (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)
  • Μπίκος Κωνσταντίνος, Καθηγητής (Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής)
  • Χαραλάμπους Χαρά-Μυρτώ-Αγάπη, Καθηγήτρια (Τμήμα Μαθηματικών)
  • Τσικαλουδάκη Αικατερίνη, Καθηγήτρια (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών)
  • Λάββα Στέλλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών)
  • Κακανά Δόμνα, Καθηγήτρια (Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης)
  • Δαρδαβέσης Θεόδωρος, Professor (School of Medicine)
  • Αποστολίδης Απόστολος, Καθηγητής (Τμήμα Γεωπονίας)
  • Μούγιος Βασίλειος , Καθηγητής (Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη)
  • Παπαχαρίσης Βασίλειος, μέλος Ε.Ε.Π. του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου του Α.Π.Θ.
Μετάβαση στο περιεχόμενο