Συμβουλευτική Επιτροπή Ίδρυσης, Οργάνωσης και Λειτουργίας Πανεπιστημιακών Εργαστηρίων

Δημήτριος Κωβαίος, Πρύτανης, Καθηγητής (Τμήμα Γεωπονίας)

 • Το κύριο έργο της Επιτροπής περιλαμβάνει την κατάθεση προτάσεων για τη θέσπιση των βασικών αρχών που αφορούν στην ίδρυση, δομή, οργάνωση και λειτουργία πανεπιστημιακών εργαστηρίων στο Α.Π.Θ..

  Η Επιτροπή συγκροτήθηκε στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3126/5-4-2023.

  Γραμματέας της Επιτροπής ορίστηκε η κ. Παρασκευή Νίτσιου, Προϊσταμένη της Γραμματείας Συγκλήτου με αναπληρώτριά της την κ. Άννα Εμμανουήλ, διοικητική υπάλληλο της Γραμματείας Συγκλήτου.

  Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής.

 • Μέλη

  • Μαμώλος Ανδρέας, Καθηγητής (Τμήμα Γεωπονίας), Αναπληρωτής Πρόεδρος
  • Ανδρεάδης Ιωάννης, Καθηγητής (Τμήμα Πολιτικών Επιστημών)
  • Βέγλης Ανδρέας, Καθηγητής (Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας)
  • Λιακόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής (Τμήμα Ιατρικής)
  • Μπούτουρα Χρυσούλα, Καθηγήτρια (Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών)
  • Παναγιωτίδης Χρήστος, Καθηγητής (Τμήμα Φαρμακευτικής)
  • Μπομπορίδης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Ιατρικής)
  • Σπυριδάκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Ιατρικής)
  • Χατζηπαντελής Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Ιατρικής)
  • Καραβοκύρης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής (Τμήμα Νομικής)

  Αναπληρωματικά Μέλη

  • Καχριμάνης Κυριάκος, Καθηγητής (Τμήμα Φαρμακευτικής)
  • Κοσμίδου Μαρία – Ελένη, Καθηγήτρια (Τμήμα Ψυχολογίας)
  • Κώτσης Βασίλειος, Καθηγητής (Τμήμα Ιατρικής)
  • Οικονομίδης Νικόλαος, Καθηγητής (Τμήμα Οδοντιατρικής)
  • Τσικαλουδάκη Αικατερίνη, Καθηγήτρια (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών)
  • Αντωνίτσης Πολυχρόνης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Ιατρικής)
  • Καρπούζος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Γεωπονίας)
  • Φυντανίδου Βαρβάρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Τμήμα Ιατρικής)
  • Ψάλλα Δήμητρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Τμήμα Κτηνιατρικής)
  • Κατάκαλος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών)
  • Παπαστάθης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής (Τμήμα Πολιτικών Επιστημών)
Μετάβαση στο περιεχόμενο