Επιτροπή Ίδρυσης και Λειτουργίας Εργαστηρίων, Μουσείων και Κλινικών

Δημήτριος Κωβαίος, Καθηγητής (Τμήμα Γεωπονίας)

Ανδρέας Μαμώλος, Καθηγητής (Τμήμα Γεωπονίας)

 • Το κύριο έργο της Επιτροπής περιλαμβάνει την κατάθεση προτάσεων για τη θέσπιση των βασικών αρχών που αφορούν στην ίδρυση, δομή, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων και κλινικών στο Α.Π.Θ..

  Η Επιτροπή συγκροτήθηκε στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3087/1-12-2021.

  Γραμματέας της Επιτροπής ορίστηκε η κ. Άννα Εμμανουήλ, διοικητική υπάλληλος της Γραμματείας Συγκλήτου.

  Η θητεία της Επιτροπής είναι ενιαύσια και λήγει στις 30-11-2022.

  Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.

 • Μέλη

  • Βέγλης Ανδρέας, Καθηγητής (Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας)
  • Μπούτουρα Χρυσούλα, Καθηγήτρια (Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών)
  • Παναγιωτίδης Χρήστος, Καθηγητής (Τμήμα Φαρμακευτικής)
  • Ανδρεάδης Ιωάννης, Καθηγητής (Τμήμα Πολιτικών Επιστημών)
  • Λιακόπουλος Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Ιατρικής)
  • Σπυριδάκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Ιατρικής)
  • Χατζηπαντελής Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Ιατρικής)
  • Μπομπορίδης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Ιατρικής)
  • Καραβοκύρης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής (Τμήμα Νομικής)
  • Εμμανουήλ Άννα, Διοικητικό Προσωπικό (Γραμματεία Συγκλήτου)
Μετάβαση στο περιεχόμενο