Νομική Επιτροπή

Ιγγλεζάκης Ιωάννης, Καθηγητής (Τμήμα Νομικής)

 • Συγκροτήθηκε στις με αριθμό 3006/17-10-2019 και 3080/29-9-2021 Συνεδριάσεις της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις Υ.Α. Ρ1/486/26.4.85 (ΦΕΚ Β’ 240/30.4.1985) και Β1/216/19.5.98 (ΦΕΚ Β’ 545/3.6.1998).

  Τριετής θητεία με έναρξη 1.11.2019 και λήξη 31.10.2022

  Η θητεία των μελών της Νομικής Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα (1) χρόνο (έως 31-10-2023), σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό πρωτ. (συνεδρίαση με αριθμό 215/9-11-2022) του Πρυτανικού Συμβουλίου.

  Για τη Γραμματεία της Νομικής Επιτροπής επισκεφτείτε το σύνδεσμο.

 • Μέλη

  • Παπαδοπούλου Τριανταφυλιά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ( Τμήμα Νομικής), Α΄ Αντιπρόεδρος, αρμόδια κυρίως για θέματα διοικητικής μεταρρύθμισης
  • Μαθιουδάκης Ιάκωβος, Επίκουρος Καθηγητής (Τμήμα Νομικής), Β΄ Αντιπρόεδρος, αρμόδιος κυρίως για θέματα Υπηρεσιακής Κατάστασης
  • Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Νομικής), Γ΄ Αντιπρόεδρος,αρμόδιος κυρίως για θέματα πανεπιστημιακής περιουσίας
  • Παπακυριάκου Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Νομικής)
  • Βλάχος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής (Τμήμα Νομικής)
  • Γιοβαννόπουλος Ρήγας, Επίκουρος Καθηγητής (Τμήμα Νομικής)

  Αναπληρωματικά Μέλη

  • Δεσποτίδου Άννα, Επίκουρη Καθηγήτρια (Τμήμα Νομικής)
  • Ελευθεριάδης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής (Τμήμα Νομικής)
  • Κουμάνης Σταμάτης, Επίκουρος Καθηγητής (Τμήμα Νομικής)
  • Λέντζης Δημοσθένης, Επίκουρος Καθηγητής (Τμήμα Νομικής)
  • Νούσκαλης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής (Τμήμα Νομικής)
  • Σιδέρης Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής (Τμήμα Νομικής)
  • Ψαρουδάκης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής (Τμήμα Νομικής)
  • Καραβοκύρης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής (Τμήμα Νομικής)
  • Ρίζος Ευριπίδης, Επίκουρος Καθηγητής (Τμήμα Νομικής)
  • Τασίκας Απόστολος, Λέκτορας (Τμήμα Νομικής)
  • Χατζηκώστας Κωνσταντίνος, Λέκτορας (Τμήμα Νομικής)
Μετάβαση στο περιεχόμενο