Επιτροπή Κληροδοτημάτων

Δημοσθένης Λέντζης, Επίκουρος Καθηγητής (Τμήμα Νομικής)

 • Η Επιτροπή έχει τη συνολική ευθύνη για τη διαχείριση των ζητήματα κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών στο Πανεπιστήμιο.

  Η σύνθεση προέκυψε από τη Συνεδρίαση της Συγκλήτου  με αριθμό 3087/1-12-2021.

  Η θητεία της Επιτροπής είναι ενιαύσια και λήγει στις 30-11-2022.

  Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.

  Η θητεία της Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα χρόνο (30-11-2023) στη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου με αριθμό 218/9-12-2022.

  Η θητεία της Επιτροπής παρατάθηκε έως τις 31-3-2024 στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης με αριθμό 2/27-12-2023.

 • Μέλη

  • Λακάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών)
  • Σπαταλάς Σπυρίδων, Καθηγητής (Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών)
  • Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος, Καθηγητής (Τμήμα Νομικής)
  • Τικτοπούλου Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Τμήμα Φιλολογίας)
  • Κατάκαλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών)
  • Πάτκου Αικατερίνη, Διοικητικό Προσωπικό (Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών)
  • Σφήκα Μαρία, Διοικητικό Προσωπικό (Γραμματεία Νομικής Επιτροπής)
Μετάβαση στο περιεχόμενο