Επιτροπή Κοινωνικής Μέριμνας, Ψυχολογικής Υποστήριξης και Παρατηρητηρίου Φοιτητών

Στελλα Λάββα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών)

Εύχαρις Παναγοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Τμήμα Ιατρικής)

+30 2310 997360

 • Η Επιτροπή Ψυχολογικής Υποστήριξης  μεριμνά για τη λειτουργία των πανεπιστημιακών δομών που σχετίζονται με την ψυχολογική υποστήριξη και βοήθεια στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Α.Π.Θ. Συγκεκριμένα, εισηγείται δράσεις για:  
  α) την οργάνωση και βελτίωση της λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ. ) που λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο, και
  β) την προβολή και διάδοση του έργου του ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ με στόχο την  ενημέρωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Το ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ λειτουργεί στο Παν/μιο από το 1999 και παρέχει δωρεάν συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη ατομικά ή ομαδικά σε θέματα που σχετίζονται με την προσωπική, κοινωνική και ακαδημαϊκή ζωή των φοιτητών/τριών, όπως είναι το άγχος, οι φοβίες, η εμφάνιση ψυχοσωματικών συμπτωμάτων, οι διαπροσωπικές και οικογενειακές σχέσεις, η σεξουαλικότητά τους, η ένταξή τους και συμμετοχή τους στην πανεπιστημιακή ζωή.


  Η Επιτροπή συγκροτήθηκε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης με αριθμό 14/29-4-2024.

  Η θητεία της Επιτροπής είναι ενιαύσια και λήγει στις 30-4-2025.

  Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.

 • Το Παρατηρητήριο Φοιτητών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων έχει ως κύριο στόχο του να συνδράμει στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους:

  Ειδικότερα οι δράσεις του Παρατηρητηρίου είναι:

  • η συγκέντρωση υλικού σχετικού με την ακαδημαϊκή πορεία των παραπάνω φοιτητών, και ειδικότερα σχετικά με τις ανάγκες τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη φοίτησή τους στο Πανεπιστήμιο,
  • η συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με υπάρχουσες υπηρεσίες, πρωτοβουλίες και δράσεις στο ΑΠΘ, που μεριμνούν για την υποστήριξη των εν λόγω φοιτητών, προκειμένου να τις κάνει  γνωστές σε όλη την Πανεπιστημιακή κοινότητα
  • η καταγραφή καλών πρακτικών άλλων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας και του εξωτερικού, καθώς και η δυνατότητα συνεργασίας μαζί τους για την ανάπτυξη υποστηρικτικών
 • Μέλη

  • Ευρυνόμη Αυδή, Καθηγήτρια (Τμήμα Ψυχολογίας)
  • Ευστράτιος Δορδανάς, Επίκουρος Καθηγητής (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας)
  • Μαρία Καβάλα, Επίκουρη Καθηγήτρια (Τμήμα Πολιτικών Επιστημών)
  • Χαρίκλεια Κανάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια (Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης)
  • Γεώργιος Λαζαρίδης, μέλος Ε.ΔΙ.Π. (Τμήμα Γεωλογίας)
  • Άλτα-Ξανθίππη Πανέρα, Διοικητική Υπάλληλος (Τμήμα Ψυχολογίας)
  • Άννα Χαδιά, Διοικητική Υπάλληλος (Τμήμα Γεωπονίας)
Μετάβαση στο περιεχόμενο