Επιτροπή Φοιτητικών Εστιών

Δημήτριος Κωβαίος, Καθηγητής (Τμήμα Γεωπονίας)

Δημήτριος Κωβαίος, Καθηγητής (Τμήμα Γεωπονίας)

 • Η Επιτροπή συγκροτήθηκε για τα ζητήματα που αφορούν στη  λειτουργία και διαχείριση της Φοιτητικής Εστίας (Α΄,Β΄,Γ΄,Δ΄) Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 3087/1-12-2021).

  Η θητεία της Επιτροπής είναι ενιαύσια και λήγει στις 30-11-2022.

  Η θητεία της Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα χρόνο (30-11-2023) στη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου με αριθμό 218/9-12-2022.

  Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.

 • Μέλη

  • Μπακαλούδης Δημήτριος, Καθηγητής (Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος)
  • Γεωργίου Πανταζής, Καθηγητής (Τμήμα Γεωπονίας)
  • Λαγοπόδη Αναστασία, Καθηγήτρια (Τμήμα Γεωπονίας)
  • Λάββα Στέλλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών)
  • Γρηγοριάδης Νικόλαος, Διοικητικό Προσωπικό (Τμήμα Θεολογίας)
Μετάβαση στο περιεχόμενο