Διεύθυνση Διοικητικού

Παναγιώτα Παρτακελίδου

+30 2310 996828

  • Η Διεύθυνση Διοικητικού προγραμματίζει, οργανώνει, συντονίζει, ελέγχει και αποτιμά τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα Τμήματα της Διεύθυνσης:

    • Τμήμα Διοίκησης
    • Τμήμα Εκδόσεων
    • Τμήμα Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης
    • Τμήμα Γενικού Αρχείου
Μετάβαση στο περιεχόμενο