Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης

Αδριανή Καλτουριμίδου

+30 2310996765, 2310996773, 2310997148, 2310996761, 2310996767, 2310996766, 2310996764, 2310996870, 2310996774, 2310991309, 2310996769, 2310996925

 • Στην αρμοδιότητα του υπάγονται:

  • Παραλαβή εισερχόμενης αλληλογραφίας, χαρακτηρισμός, καταχώριση και  ηλεκτρονική πρωτοκόλληση αυτής, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων PAPYROS, καθώς και εσωτερική διανομή αντιγράφων στις αρμόδιες υπηρεσίες του  Α.Π.Θ.
  • Διεκπεραίωση εξερχόμενης αλληλογραφίας και αποστολή της στους παραλήπτες, είτε μέσω του ταχυδρομείου, είτε και με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, ταυτόχρονα. 
  • Αναζήτηση και ανάκτηση εγγράφων, παρακολούθηση της ροής τους και ενημέρωση των υπηρεσιών του Α.Π.Θ. και των ενδιαφερόμενων πολιτών σχετικά με την εξέλιξή τους.
  • Πρωτοκόλληση και διακίνηση εμπιστευτικών εγγράφων, καθώς και τήρηση του εμπιστευτικού αρχείου του Α.Π.Θ.
  • Τηλεφωνική υποστήριξη των χρηστών πρωτοκόλλησης για ηλεκτρονική διακίνηση-διαχείριση εγγράφων και ροών εργασίας μέσω του  συστήματος ΣΗΔΕ PAPYROS Α.Π.Θ.
  • Επικύρωση γνησίου υπογραφής
  • Παραλαβή κάθε είδους δικογράφων, πρωτοκόλληση και προώθηση αυτών στα αρμόδια τμήματα του Α.Π.Θ.
  • Αποτύπωση ανάγλυφης σφραγίδας σε πτυχία και σε διπλώματα του Α.Π.Θ.
  • Διακίνηση συνολικής αλληλογραφίας του Α.Π.Θ. μέσω των υπηρεσιών του ταχυδρομείου και των θυρίδων αλληλογραφίας.
 • Αδριανή Καλτουριμίδου, Προϊσταμένη 2310 996765

  Μακρίνα Ιακωβίδου, 2310 996773
  Σωσσάνα Καλυβιώτη, 2310 997148
  Ιπποκράτης Μωραΐτης, 2310 996870
  Δημήτριος Παγωνίδης, 2310 991309
  Δημήτριος Πασχαλίδης, 2310 996925

Μετάβαση στο περιεχόμενο