Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης

Αδριανή Καλτουριμίδου

+30 Προϊσταμένη: 2310996765, Πρωτόκολλο: 996773, 997148, 996767, 996766, Διεκπεραίωση: 996761, 996774, Ταχυδρομείο: 991309, 996769

 • Στην αρμοδιότητα του υπάγονται:

  • η παραλαβή, ο χαρακτηρισμός, η πρωτοκόλληση και η συσχέτιση των εισερχομένων εγγράφων,
  • η διανομή τους σε υπηρεσίες, διευθύνσεις και τμήματα κλπ. η διεκπεραίωση όλων των εξερχόμενων εγγράφων και
  • η κατά οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή των εγγράφων.
 • Μακρίνα Ιακωβίδου
  Σωσσάνα Καλυβιώτη
  Δημήτριος Παγωνίδης
  Δημήτριος Πασχαλίδης

   

Μετάβαση στο περιεχόμενο