Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

Δήμητρα Μεντεκίδου

+30 2310 996742, 995307, 991605

 • Αρμοδιότητα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων είναι:

  • η ανάπτυξη, οργάνωση και διατήρηση καλών σχέσεων του Πανεπιστημίου με την διεθνή Πανεπιστημιακή Κοινότητα με σκοπό την προβολή και ανάδειξή του σε ένα από τα πρωτοπόρα Πανεπιστήμια του εξωτερικού
  • η παρακολούθηση των εξελίξεων στον διεθνή χώρο σε θέματα που άπτονται των δραστηριοτήτων του ιδρύματος και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και αξιοποίησή τους
  • η επιμέλεια της σύναψης, της προώθησης, του συντονισμού και της διαχείρισης των Συμφωνιών Επιστημονικής Συνεργασίας με ιδρύματα της αλλοδαπής με σκοπό την μεταφορά επιστημονικών γνώσεων και εμπειριών σε ακαδημαϊκό επίπεδο προς όφελος των μελών ΔΕΠ και φοιτητών
  • η σύνταξη και υλοποίηση ετησίων προγραμμάτων εργασίας, η φροντίδα για την υλοποίηση ετησίων ανταλλαγών επιστημονικού προσωπικού και φοιτητών
  • η ενημέρωση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας για γενικότερα διεθνή θέματα. Η παρακολούθηση και εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Πανεπιστημίου ως μέλος διεθνών οργανισμών
  • η συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, η διοργάνωση διεθνών συναντήσεων η φιλοξενία ξένων αντιπροσωπειών που άπτονται των δράσεων της Πρυτανείας
  • η τήρηση της ξενόγλωσσης αλληλογραφίας και η μέριμνα για την έκδοση ενημερωτικών εντύπων δραστηριοτήτων του Τμήματος.
 • Σοφία Λογοθέτη-Μανωλιάδου

  Μαλβίνα Ροκάκη

Μετάβαση στο περιεχόμενο