Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

Χριστοθέα Κορμπή

+30 2310 995144, 995134

 • Οι αρμοδιότητες και το δικαίωμα υπογραφής της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης αφορούν τις παρακάτω πράξεις, αποφάσεις και λοιπά έγγραφα:

  1. Τα έγγραφα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, εκκαθαριστικά σημειώματα, οικονομικές εκθέσεις, υπηρεσιακά σημειώματα κάθε τύπου και περιεχομένου σχετικά με το αντικείμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, απευθυνόμενα σε πανεπιστημιακές ή άλλες υπηρεσίες ή ιδιώτες.
  2. Τα έγγραφα προς τις Τράπεζες και άλλες υπηρεσίες, που αφορούν σε οικονομικές δραστηριότητες, απόδοση κρατήσεων, κλπ.
  3. Τις καταστάσεις που συνοδεύουν τα χρηματικά εντάλματα
 • Γιώργος Κορακάκης τηλ: 995135 email:
  gikor@ad.auth.gr

  Ευθύμιος Τσάτσος τηλ: 995147 email: efthimis@ad.auth.gr

   

Μετάβαση στο περιεχόμενο