Τμήμα Κληροδοτημάτων

Βασιλική Κουζιώρτη

+30 2310 995211, 995214, 995215, 997250, 997256

 • Στην αρμοδιότητα του υπάγονται:

  • η κατά τις κείμενες διατάξεις εξακρίβωση και εκκαθάριση των καταλειπομένων στο Πανεπιστήμιο κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών,
  • η διαχείριση αυτών και η εκτέλεση της βούλησης των διαθετών ή δωρητών,
  • η διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής Κληροδοτημάτων τήρηση των πρακτικών κλπ.
 • Χαρίκλεια Κουκλινού
  Ευαγγελία Νένου
  Φανή Αργυροπούλου

Μετάβαση στο περιεχόμενο