Τμήμα Στατιστικής Τεκμηρίωσης

Στυλιανός Χατζηκωνσταντίνου

+30 2310 997047

  • Στην αρμοδιότητα του υπάγονται:

    • η συγκέντρωση, ταξινόμηση και ανάλυση στατιστικών στοιχείων,
    • η σύνταξη στατιστικών πινάκων και παραστατικών διαγραμμάτων καθώς και η επεξεργασία στατιστικών στοιχείων σχετικά με τους φοιτητές,  το συνολικό έμψυχο δυναμικό του Πανεπιστημίου και τα διάφορα οικονομικά μεγέθη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο