Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

Ελισάβετ Τσόγκα

+30 2310 996845

 • Στην αρμοδιότητα του υπάγονται:

  • θέματα που έχουν σχέση με τον προγραμματισμό για τη δημιουργία νέων κτιριακών και άλλων εγκαταστάσεων, όπως είναι η σύνταξη σχεδίων για τη χωρική διάταξη κτηρίων και η σύνταξη κτιριολογικών προγραμμάτων, η εκπόνηση διαφόρων μελετών, όπως αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών, τοπογραφικών και άλλων, που αναφέρονται σε ελεύθερους χώρους, σε κτιριακές εγκαταστάσεις, σε έργα υποδομής σε μελέτες και προδιαγραφές εξοπλιστικών μέσων.
  • η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η θεώρηση των παραπάνω μελετών, όταν αυτές εκπονούνται είτε από ιδιωτικά μελετητικά γραφεία είτε από οποιονδήποτε άλλο μελετητή, η υποβολή εκθέσεων, ερωτημάτων και εισηγήσεων προς το Τεχνικό Συμβούλιο και στην Προϊσταμένη Αρχή για θέματα της αρμοδιότητάς του.

 • Άννα Χρυσανθοπούλου
  Αστέριος Γκαβός
  Κωνσταντίνα Δημητρίου
  Χρήστος Κεχαγιάς
  Μενέλαος Κούτρος
  Ευτυχία Ουσταπασίδου
  Θεοδόσιος Πεξαράς
  Ευάγγελος Στουραϊτης
  Αναστασία Παπακωνσταντίνου
Μετάβαση στο περιεχόμενο