Τμήμα Γραμματείας Επιτροπής Δικτύων και Επικοινωνιών

Ιωάννης Σαλματζίδης

+30 2310 999000

 • Στην αρμοδιότητα του υπάγονται:

  • η υλοποίηση της δικτυακής πολιτικής που χαράσσει το Α.Π.Θ.,
  • η διαχείριση του δικτύου και των τηλεπικοινωνιών και η καταγραφή και η παρακολούθηση του εξοπλισμού,
  • η υλοποίηση της στρατηγικής που χαράσσει η διοίκηση του ιδρύματος,
  • η συγκέντρωση και ο συντονισμός του συνόλου των πολυποίκιλων υπολογιστικών αναγκών, σχετικά με την οργάνωση και τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών υπολογιστικών συστημάτων του Α.Π.Θ., υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της Επιτροπής Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

  Στο Τμήμα Γραμματείας Επιτροπής Δικτύων και Επικοινωνιών υπάγεται το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο