Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας

Προϊσταμένη
Αικατερίνη Καλλιαρίδου
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Συντονισμού Ακαδημαϊκών Μονάδων
Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή", 1ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 997340
Φαξ: 
+30 2310 999390
Email: 

Το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας (ΓΔ) του Α.Π.Θ. λειτουργεί από το 1997 στα πρότυπα ανάλογων γραφείων σταδιοδρομίας που λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Στόχος του ΓΔ είναι να βοηθήσει τους φοιτητές και τους απόφοιτους του Α.Π.Θ. να προσεγγίσουν ομαλά τη μελλοντική τους σταδιοδρομία και να αναζητήσουν εργασία ανάλογη με τις γνώσεις που αποκόμισαν από τις σπουδές τους, παρέχοντας πληροφόρηση σχετικά με τις δυνατότητες που τους προσφέρονται, τόσο στη συνέχιση των σπουδών τους όσο και στη μετάβαση τους στην αγορά εργασίας.

Οι κυριότεροι τομείς παρεχόμενης πληροφόρησης είναι, όσον αφορά στις σπουδές, τα προγράμματα σπουδών ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, υποτροφίες και κληροδοτήματα, προγράμματα κινητικότητας φοιτητών στην Ευρώπη, εκπαιδευτικά σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ό,τι αφορά την απασχόληση, οι κυριότεροι τομείς πληροφόρησης είναι οι προκηρυσσόμενες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, προγράμματα πρακτικής άσκησης, έρευνες σχετικά με την αγορά εργασίας και την απασχόληση των αποφοίτων του Α.Π.Θ., εργοδοτικοί και επαγγελματικοί φορείς (π.χ. σύλλογοι, επιμελητήρια) και η υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών.

Επιπλέον, το ΓΔ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικών επιστολών, τη συνέντευξη επιλογής προσωπικού, το σχεδιασμό σταδιοδρομίας και τεχνικές αναζήτησης εργασίας.

Τέλος, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους διοργανώνονται ημερίδες και σεμινάρια με θέμα την πληροφόρηση στους παραπάνω τομείς.

Σήμερα το Γραφείο Διασύνδεσης του Α.Π.Θ. αποτελείται από το κεντρικό γραφείο και 3 περιφερειακά τα οποία στεγάζονται:

 • Κεντρικό Γραφείο, Κτίριο Διοίκησης (1ος όροφος, εξωτερικά),
  τηλ. 2310.99.5314-5, 2310.99.7340,  φαξ: 2310.99.5312.
 • Περιφερειακό Γραφείο Ι,Κεντρική Βιβλιοθήκη (Ισόγειο Κεντρικής Βιβλιοθήκης),
  τηλ. 2310.99.9320, 2310.99.9395, φαξ: 2310.99.9390.
 • Περιφερειακό Γραφείο ΙΙ, Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (1ος όροφος, αίθουσα 114, πάνω από τη Γραμματεία του Οικονομικού Τμήματος),
  τηλ. 2310.99.6644, -46, -47, 2310.99.7350, φαξ: 2310.99.6645.
 • Περιφερειακό Γραφείο ΙΙΙ, Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη (ισόγειο κτιρίου επί της Γ' Σεπτεμβρίου),
  τηλ. 2310.99.5831, -33, -41, φαξ: 2310.99.5840.

Η εξυπηρέτηση κοινού γίνεται καθημερινά 10:00 - 14:00.

Προσωπικό: 
Αικατερίνη Παπακώτα
Αικατερίνη Κουϊμτζή
Μαρία Βογιατζή
Μαλβίνα Ροκάκη