Γραμματεία Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών

+30 2310992002, 992034, Βιβλιοθήκη: 2310992008, 992007, 992013

 • Στην αρμοδιότητά της υπάγονται:

  • η διεξαγωγή της αλληλογραφίας του Κέντρου, τήρηση του πρωτοκόλλου και αρχείου καθώς και των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
  • η εκτέλεση των αποφάσεων Δ.Σ.
  • η οικονομική διαχείριση των πιστώσεων
  • η εκτύπωση των εκδόσεων του Κ.Β.Ε. Η αποστολή δημοσιευμάτων του σε πνευματικά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής
  • η παραλαβή, ταξινόμηση και καταχώρηση περιοδικών και βιβλίων
  • η μέριμνα για την πώληση των εκδόσεων του,
  • οι κάθε φύσης δημόσιες σχέσεις του Κ.Β.Ε.

  Προϊσταμένη:
  Χρυσούλα Νίτσιου

  Πρόεδρος:
  Μελαχροινή Παϊσίδου, Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

  Μέλη ΔΣ
  Σουλτάνα  Λάμπρου, Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
  Καλλιόπη Παπακωνσταντίνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής
  Ηλίας Ταξίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας
  Σοφοκλής Κωτσόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 • Χαράλαμπος Κυριαζόπουλος

Μετάβαση στο περιεχόμενο