Γραμματεία Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών

+30 2310992002, 992034

 • Στην αρμοδιότητά της υπάγονται:

  • η διεξαγωγή της αλληλογραφίας του Κέντρου, τήρηση του πρωτοκόλλου και αρχείου καθώς και των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
  • η εκτέλεση των αποφάσεων Δ.Σ. Η οικονομική διαχείριση των πιστώσεων,
  • η εκτύπωση των εκδόσεων του Κ.Β.Ε. Η αποστολή δημοσιευμάτων του σε πνευματικά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής
  • η παραλαβή, ταξινόμηση και καταχώρηση περιοδικών και βιβλίων
  • η μέριμνα για την πώληση των εκδόσεων του,
  • η τήρηση βιβλίου αποθήκης και οι κάθε φύσης δημόσιες σχέσεις του Κ.Β.Ε.

  Προϊσταμένη:
  Χρυσούλα Νίτσιου

  Πρόεδρος:
  Ναταλία-Φλώρα Πούλου, Καθηγήτρια (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας)

  Μέλη ΔΣ
  Σοφία Κοτζάμπαση, Καθηγήτρια (Τμήμα Φιλολογίας )
  Αλεξάνδρα Κυριακή Βασιλείου Seibt, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας)
  Ηλίας Ευαγγέλου, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Θεολογίας)
  Κωνσταντίνος Βλάχος, Επίκουρος Καθηγητης (Τμήμα Νομικής)

 • Χαράλαμπος Κυριαζόπουλος

Μετάβαση στο περιεχόμενο