Γραφείο Πρυτανείας

Αικατερίνη Τζουμπάρη

+30 2310996703, 996894, 996885, 996898

 • ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ

  • Έκδοση Πράξεων ορισμού πληρεξουσιότητας δικηγόρων
  • Έκδοση Πράξεων ορισμού πληρεξουσιότητας συμβολαιογράφων
  • Έκδοση αποφάσεων Πρύτανη για αποδοχές γνωμοδοτήσεων της Νομικής Επιτροπής (ΝΕ) του ΑΠΘ
  • Έκδοση αποφάσεων Πρύτανη για αποδοχές απαντήσεων της ΝΕ του ΑΠΘ
  • Έκδοση Πράξεων τοποθετήσεων/μετακινήσεων/αναθέσεων καθηκόντων προσωπικού
  • Σύνταξη και διαβίβαση απαντήσεων σε ερωτήματα του Αυτοτελούς Τμήματος του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΥΠΑΙΘ
  • Σύνταξη και διαβίβαση απαντήσεων επί αιτημάτων αιγίδων, επιστημονικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, ημερίδων κτλ. φορέων ΑΠΘ και εξωτερικών φορέων ημεδαπής και αλλοδαπής
  • Εκλογική διαδικασία από προκήρυξη έως και τελική Πράξη Πρύτανη για ανάδειξη εκπροσώπων σε Συλλογικά Όργανα (κατηγορίες προσωπικού: ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικούς)
  • Εκλογική διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων φοιτητών με τους αναπληρωτές τους στις Συνελεύσεις των Τμημάτων, μετά την 30η Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους, σύμφωνα με τον νόμο 4957/2022
  • Διαβίβαση ερωτημάτων υπηρεσιακών μονάδων του ΑΠΘ προς τη Νομική Επιτροπή και το Δικαστικό Γραφείο του ΑΠΘ
  • Σύνταξη και έκδοση απαντήσεων σε υπηρεσίες του ΑΠΘ, σε φορείς και αιτήματα πολιτών

  Πυλώνας Πειθαρχικά
  Έκδοση αποφάσεων Πρύτανη για:

  • Προκαταρκτικές Εξετάσεις
  • Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις (ΕΔΕ)
  • Κλήση σε Απολογία
  • Υποθέσεις που τέθηκαν στο Αρχείο
  • Υποθέσεις μελών ΔΕΠ που παραπέμφθηκαν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, σε συνεργασία με το Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού
  • Υποθέσεις μελών Λοιπού Προσωπικού που παραπέμφθηκαν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, σε συνεργασία με το Τμήμα Λοιπού Προσωπικού
  • Υποθέσεις διοικητικών υπαλλήλων που παραπέμφθηκαν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού
  • Σύνταξη και έκδοση εγγράφων που αφορούν στις πειθαρχικές υποθέσεις

  • Αναζήτηση στοιχείων/διερεύνηση καταγγελιών
  • Αποστολή στοιχείων για πειθαρχικές υποθέσεις σε: Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), Υπουργείο Υγείας, ΥΠΑΙΘ, Δικαστικές Αρχές, Συνήγορο του Πολίτη, ΕΛ.ΑΣ κλπ.
  • Αποστολή στοιχείων και εκθέσεων απόψεων για δικαστικές υποθέσεις στη Νομική Επιτροπή και στο Δικαστικό Γραφείο του ΑΠΘ
  • Αντιστοίχιση υφιστάμενου νομικού πλαισίου με τις διατάξεις μεταγενέστερων σχεδίων νόμου για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Γραφείου Πρυτανείας

  Πυλώνας Οικονομικά
  Έκδοση Αποφάσεων Πρύτανη για ποσά μέχρι 30.000€ (απευθείας ανάθεση):

  • εγκρίσεις οικονομικών αιτημάτων
  • απευθείας αναθέσεων προμηθειών/υπηρεσιών/έργων
  • εγκρίσεις παρατάσεων προθεσμιών συμβάσεων
  • διαγωνιστικές διαδικασίες

  Εισηγήσεις Πρύτανη για:

  • έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού
  • αναμορφώσεις οικονομικού προϋπολογισμού

 • Κατσαουνίδου Βασιλική
  Πανταζή Ιωάννα
  Πάσιου Δήμητρα

Μετάβαση στο περιεχόμενο