Τομέας Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας

Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών

Δήμητρα Βουτσά

+30 2310997724

  • Ο Τομέας Φυσικής Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας (Φ.Α.Π.Χ.) αποτελείται από τα παρακάτω Εργαστήρια:

    • Εργαστήριο Φυσικής Χημείας (ίδρυση: 1939).
    • Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας (ίδρυση: 1960).
    • Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος (ίδρυση: 1977).
Μετάβαση στο περιεχόμενο