Τομέας Τεχνολογιών (Τμήμα Χημικών Μηχανικών)

Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή

Δημήτριος Χριστόφιλος

+30 2310996168

valia@eng.auth.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο