Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών)

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή

Παντελής Μπίσκας

+30 2310996316

  • O Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των πηγών και της τεχνολογίας (συμβατική, πυρηνική και ήπιων μορφών) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της ηλεκτρομηχανικής μετατροπής ενέργειας, της μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, της ηλεκτρικής οικονομίας, των ηλεκτροτεχνικών υλικών και των ηλεκτρονικών ισχύος. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο