Τομέας Μετάφρασης και Διαπολιτισμικών Σπουδων

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή

Φωτεινή Αποστόλου

+30 2310997435

info@enl.auth.gr

 • O Τομέας Μετάφρασης και Διαπολιτισμικών Σπουδών, ο πλέον νεοσύστατος Τομέας Σπουδών του Τμήματος, ιδρύθηκε το 2003 με σκοπό τη διεύρυνση των ερευνητικών και διδακτικών αντικειμένων του Τμήματος αλλά και τη διευκόλυνση της διαδικασίας σύνδεσης του Τμήματος Αγγλικής με την αγορά εργασίας. Ένας από τους βασικούς λόγους για την ίδρυσή του υπήρξε η βούληση να ικανοποιηθεί η ανάγκη πλήθους φοιτητών/τριών που ενδιαφέρονταν για σπουδές στη Μεταφρασεολογία και ήταν αναγκασμένοι/ες να αναζητούν ανάλογα Προγράμματα Σπουδών στο εξωτερικό. Έτσι, με μια ικανοποιητική διάρθρωση γνωστικών αντικειμένων στη θεωρία και την πρακτική της μετάφρασης και διερμηνείας καθώς και των πολιτισμικών σπουδών, από τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας του (Ακαδημαϊκό Έτος 2004-2005) και έπειτα, ο Τομέας στοχεύει στη δημιουργία νέων, καλά καταρτισμένων επιστημόνων, οι οποίοι θα καλύπτουν το κενό στο χώρο της έρευνας, της διδασκαλίας αλλά και της πρακτικής της μετάφρασης στην Ελλάδα και θα συμβάλλουν στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι της γλωσσομάθειας, της διάδοσης της πληροφορίας και της διαπολιτισμικότητας.

  Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα περιλαμβάνει μια σειρά μαθημάτων θεωρητικής εξειδίκευσης (Θεωρία, Ιστορία και Μεθοδολογία της Μετάφρασης, μαθήματα Διερμηνείας) καθώς και μια σειρά εργαστηρίων που στοχεύουν στην κατάρτιση της Μεταφραστικής Πράξης (Εργαστήρια γενικής μετάφρασης, Ειδικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τεχνολογία της Μετάφρασης, Υποτιτλισμός). Παράλληλα το πρόγραμμα πλαισιώνεται από μια σειρά μαθημάτων διαπολιτισμικού περιεχομένου που εντάσσουν τις μεταφραστικές σπουδές σε ένα ευρύτερο πολιτισμικό πλαίσιο. Εκτός από τον κύριο στόχο του που είναι η προώθηση των φοιτητών/τριών για εξειδίκευση και κατάρτιση στις μεταφραστικές σπουδές αλλά και η ενθάρρυνση της ερευνητικής και συγγραφικής δραστηριότητας του διδακτικού προσωπικού για την ακαδημαϊκή του εξέλιξη, ο Τομέας επίσης υποστηρίζει μια σειρά επιμέρους ακαδημαϊκών δράσεων:

  • οργανώνει συνέδρια, ημερίδες και εκδηλώσεις με την πρόσκληση διεθνούς κύρους επιστημόνων και ειδικών
  • συμμετέχει σε διατμηματικές συνεργασίες με ομόλογα ξενόγλωσσα Τμήματα (και σε μεταπτυχιακό επίπεδο)
  • ενθαρρύνει τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών και διδακτικού προσωπικού
  • υποστηρίζει την εξοικείωση και χρήση νέων τεχνολογιών στην έρευνα και διδασκαλία, και
  • συμμετέχει ή διευθύνει μεταφραστικά προγράμματα με στόχο τον εμπλουτισμό της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας και ορολογίας

  Μελλοντική επιδίωξη του Τομέα είναι να επεκτείνει το Πρόγραμμα Σπουδών σε Μεταπτυχιακό επίπεδο μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. Προς το παρόν παρέχει τη δυνατότητα σπουδών στο δεύτερο κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών ο οποίος οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο