Τομέας Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων (Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος)

Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Αναστασία Στεργιάδου

+30 2310998977

vgiannou@for.auth.gr

  • Ο Τομέας ιδρύθηκε το 1983 (ΦΕΚ 231/τευχος Β/29.4.1983 & Υ.Α. Β1/420) και περιλαμβάνει 2 Εργαστήρια και 1 Σχεδιαστήριο. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο