Τομέας Αρχαιολογίας

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή

Παναγιώτης Τσέλεκας

+30 2310997278

gianna12@hist.auth.gr

  • Η ιστορία του Τομέα Αρχαιολογίας είναι συνυφασμένη με την ιστορία του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης που από το 1954 μετονομάσθηκε σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Από το 1925, με την ίδρυση του Πανεπιστημίου, η Αρχαιολογία αποτέλεσε μία από τις κατευθύνσεις των σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής. Το διδακτικό προσωπικό του Τομέα στελεχώθηκε από επιστήμονες διεθνούς ακτινοβολίας όσον αφορά το πρωτοποριακό ερευνητικό τους έργο σε ποικίλους τομείς της Αρχαιολογίας, μεταξύ των οποίων και οι Χ. Τσούντας, Κ. Ρωμαίος, Στρ. Πελεκίδης, Ανδ. Ξυγγόπουλος, Γ. Μπακαλάκης, Μ. Ανδρόνικος, Στ. Πελεκανίδης, Ν. Πλάτων, Δ. Θεοχάρης. Η διδασκαλία της Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης βρέθηκε στην πρωτοπορία για τα δεδομένα του ελλαδικού χώρου με την έμφαση που δόθηκε από την αρχή στην πρακτική εξάσκηση των φοιτητών (Μουσείο Εκμαγείων, πανεπιστημιακές εκπαιδευτικές ανασκαφές, εκπαιδευτικές εκδρομές) παράλληλα με τη θεωρητική τους κατάρτιση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο