Τομέας Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή

Ανδρέας Γκουτζιουκώστας

+30 2310997218

elisavet@hist.auth.gr

  • Εκπαιδευτικός στόχος του Τομέα είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να προσεγγίζουν ερμηνευτικά τα ιστορικά φαινόμενα και να είναι σε θέση με την περάτωση των σπουδών να ανταποκριθούν τόσο στις ανάγκες στελέχωσης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με διδακτικό προσωπικό, όσο και σε εκείνες της έρευνας. Γι’ αυτό οι φοιτητές εκπαιδεύονται στη συστηματική μελέτη των ιστορικών περιόδων που καλύπτει ο Τομέας και στις μεθόδους της ιστοριογραφίας. Οι φοιτητές παροτρύνονται, αφού κατανοήσουν και μάθουν να διαχειρίζονται επιστημονικά την ιστορική γνώση, να τη μεταλαμπαδεύσουν στην κοινωνία, καθώς η δυνατότητα δημιουργίας πολιτισμού και η συναρτώμενη ποιότητα ζωής είναι άρρηκτα δεμένες με τη διατήρηση και τη διάδοση της μνήμης του παρελθόντος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο