Τομέας Ιστορίας της Τέχνης (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας)

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή

+30 2310997212

marinaso@hist.auth.gr

  • Η διδασκαλία της Ιστορίας της Νεότερης Τέχνης στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. είχε προβλεφθεί από την ίδρυσή της, με τη θεσμοθέτηση ανάλογης έδρας, πραγματοποιήθηκε όμως περιστασιακά από αρχαιολόγους καθηγητές, αρχικά από τον Δημήτρη Ευαγγελίδη και αργότερα από τον Μανόλη Ανδρόνικο, οι οποίοι κάλυψαν για μικρά διαστήματα, ως το 1965, την απουσία ειδικού επιστήμονα.Η αυτόνομη διδασκαλία της Ιστορίας της Τέχνης καθιερώθηκε με την εκλογή του Χρύσανθου Χρήστου (1 Απριλίου 1965) ως μόνιμου καθηγητή στην έδρα της Μεσαιωνικής και Νεότερης Τέχνης της Δύσης, η οποία από το 1973 μετατράπηκε σε τακτική. Η ίδρυση έδρας της Ιστορίας της Τέχνης, της πρώτης έδρας σε Φιλοσοφική Σχολή ελληνικού πανεπιστημίου, υπήρξε σταθμός για την επιστήμη της Ιστορίας της Τέχνης στη χώρα μας, και η εκλογή του Χρύσανθου Χρήστου εγκαινίασε μια νέα εποχή στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο