Τομέας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας)

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή

Αθανάσιος Σφήκας

+30 2310997258

mzampel@hist.auth.gr

  • Οι ιστορικές σπουδές εντάχθηκαν στο πρόγραμμα της Φιλοσοφικής Σχολής ήδη από την εποχή της ίδρυσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1925. Η εξέλιξη της δομής τους και η καθιέρωση των επιμέρους εδρών και τομέων ακολούθησε τις γενικότερες αλλαγές που σημειώθηκαν στη δομή και λειτουργία της Φιλοσοφικής Σχολής στα 80 χρόνια του βίου της. Ο σημερινός Τομέας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας έχει πίσω του σημαντική παράδοση, την οποία καθιέρωσαν επιστήμονες με μεγάλη σταδιοδρομία στον ελληνικό και διεθνή ακαδημαϊκό χώρο, όπως ο Μιχαήλ Λάσκαρις, καθηγητής της Ιστορίας των Λαών της Χερσονήσου του Αίμου, ο Απόστολος Βακαλόπουλος, καθηγητής της Ιστορίας της Νεότερης Ελλάδας, ο Μανούσος Μανούσακας, καθηγητής της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, η καθηγήτρια Λαογραφίας Άλκη Κυριακίδου – Νέστορος, καθώς και αρκετοί άλλοι συναδέλφοί τους που δίδαξαν ή εξακολουθούν να διδάσκουν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και σε άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού.

Μετάβαση στο περιεχόμενο