Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου

Τμήμα Νομικής, Νομική Σχολή

Ανθούλα Παπαδοπούλου

+30 2310996613

chrisa@law.auth.gr

  • Αντικείμενο του Τομέα είναι η διδασκαλία και η έρευνα κλάδων του Εμπορικού Δικαίου, ως δικαίου των εμπόρων και των εμπορικών δικαιοπραξιών. Κυρίως, του δικαίου εμπορικών εταιριών, των αξιογράφων, του δικαίου βιομηχανικής ιδιοκτησίας, του ναυτικού δικαίου, του πτωχευτικού δικαίου και του δικαίου εξυγίανσης επιχειρήσεων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο