Τομέας Εφαρμογών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος (Τμήμα Φυσικής)

Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών

Ιωάννης Στούμπουλος

  • Ο Τομέας Εφαρμογών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος ιδρύθηκε το 1982, σύμφωνα με το νόμο 1268/1982, και αποτελεί έναν από τους πέντε τομείς του Tμήματος Φυσικής του ΑΠΘ. Είναι οργανωμένος σε  τέσσερα εργαστήρια-ερευνητικές ομάδες οι οποίες ενεργοποιούνται  σε ευρύ φάσμα ερευνητικών και διδακτικών αντικειμένων που περιλαμβάνει: τη Φυσική Περιβάλλοντος , τις Εφαρμογές Ηλεκτρισμού, Μαγνητισμού και Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, τις Ραδιοεπικοινωνίες, την Επιστήμη των Υλικών και τα Ηλεκτρικά κυκλώματα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο