Τομέας Βιβλικής Γραμματείας και Θρησκειολογίας (Τμήμα Θεολογίας)

Τμήμα Θεολογίας, Θεολογική Σχολή

Αγγελική Ζιάκα

+30 2310996938

nrosios@theo.auth.gr

  • Ο Τομέας καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, της Καινής Διαθήκης, της Θρησκειολογίας και των Κλασικών Γλωσσών (Βιβλικά Εβραϊκά, Αρχαία Ελληνικά και Λατινικά).

Μετάβαση στο περιεχόμενο