Τομέας Δογματικής Θεολογίας (Τμήμα Θεολογίας)

Τμήμα Θεολογίας, Θεολογική Σχολή

Ιωάννης Κουρεμπελές

+30 2310996959

  • Ο Τομέας καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Ιστορίας της Φιλοσοφίας, της Δογματικής και της Οικουμενικής Κίνησης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο