Τομέας Λατρείας, Χριστιανικής Αγωγής και Εκκλησιαστικής Διοίκησης

Τμήμα Θεολογίας, Θεολογική Σχολή

Παναγιώτης Σκαλτσής

+30 2310996951

  • O Τομέας καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα: Ομιλητική, Λειτουργική, Εκκλησιαστική Μουσική, Κατηχητική, Παιδαγωγικά, Κανονικό Δίκαιο, Εισαγωγή στη Θεολογία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο