Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας (Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών)

Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή

Βασίλειος Γρηγοριάδης

+30 2310994366

vergos@topo.auth.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο