Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας

Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή

Γεώργιος Βέργος

+30 2310994366

vergos@topo.auth.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο