Τομέας Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας (Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών)

Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή

Γεώργιος Μαλλίνης

+30 2310996096

patias@topo.auth.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο