Τομέας Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας

Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή

Πέτρος Πατιάς

+30 2310996096

patias@topo.auth.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο