Τομέας Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας

Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή

Ολγα Γεωργούλα

+30 2310996096

olge@topo.auth.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο