Τομέας Υγιεινής και Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωϊκής Προελεύσεως

Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας

Ηλίας Παπαπαναγιώτου

  • Ο 4ος Τομέας περιλαμβάνει τα γνωστικά αντικείμενα της υγιεινής και της τεχνολογίας τροφίμων ζωικής προελεύσεως και της υγιεινής και της τεχνολογίας του γάλακτος.

    Τα μέλη Δ.Ε.Π. των τριών Εργαστηρίων που συνιστούν τον 4ο Τομέα αφιερώνουν την διδακτική και ερευνητική τους εργασία σε μικροβιολογικά, χημικά και τεχνολογικά αντικείμενα της Υγιεινής και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Τεχνολογίας των Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως.

    Τα μέλη Δ.Ε.Π. που ασχολούνται εξειδικευμένα με την Μικροβιολογία Τροφίμων είναι έμπειρα και κατάλληλα εκπαιδευμένα σε όλα τα αντικείμενα της Μικροβιολογίας Τροφίμων. Η εργασία τους στο αντικείμενο αυτό αναφέρεται στην απομόνωση και στην ταυτοποίηση μικροοργανισμών που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τα τρόφιμα και τη συμπεριφορά τους στα τρόφιμα (παθογόνα, δυνητικά παθογόνα και καλλιέργειες εκκίνησης) τόσο με τις κλασσικές μεθόδους όσο και με μοριακές τεχνικές (αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης, PCR).

    Τα μέλη Δ.Ε.Π. που ασχολούνται εξειδικευμένα με την Χημική Ανάλυση Τροφίμων είναι έμπειρα στον προσδιορισμό καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων σε τρόφιμα ζωικής προελεύσεως αλλά και στην διαμόρφωση φυσικοχημικών μεθοδολογιών για την ανάλυση των καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων. Επίσης, στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Τομέα περιλαμβάνεται και η έρευνα πάνω στον έλεγχο της ποιότητας των τροφίμων με τη χρήση μοντέρνων ενόργανων τεχνικών για την ανάλυση βιταμινών, λιπιδίων, αμινοξέων, πρωτεϊνών και άλλων συστατικών των τροφίμων αλλά και πάνω στην ασφάλεια των οστρακοειδών από βιοτοξίνες (DSP, ASP, PSP).

    Και τα τρία Εργαστήρια είναι πλήρως εξοπλισμένα (συσκευές PCR, HPLC, GC, IR κ.ά.).

Μετάβαση στο περιεχόμενο