Ενημερωτικό υλικό

Η Επιτροπή σε συνεργασία με όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της αντιμέτωπισης των εξαρτήσεων και των ναρκωτικών αναρτά και διαθέτει αντίστοιχο ενημερωτικό υλικό, με στόχο:

  • την προώθηση του έργου τους,
  • και την ενημέρωση αφενός της ακαδημαϊκής κοινότητας, και αφετέρου ευρύτερα της κοινωνίας των πολιτών.