Στην παρούσα ενότητα αναρτώνται σε τακτική βάση τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής με στόχο την κοινοποίηση:

  1. των σχεδιαζόμενων δράσεών της,
  2. και της πορείας υλοποίησης των εώς τώρα τεθειμένων στόχων της.

Η προσβασιμότητα στα ως άνω κρίνεται αναγκαία: πρώτον για τον ευρύτερο δυνατό έλεγχο της δράσης της Επιτροπής στα πλαίσια της ακαδημαϊκής κοινότητας. Και δεύτερον με στόχο να λειτουργήσει ως μία ανοιχτή πρόσκληση διατύπωσης επιπλέον προτάσεων και ιδεών.

Σχετικά έγγραφα: