Εκλογές Συμβουλίου Διοίκησης – Μάιος 2023

Προκήρυξη για την εκλογή των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

International Open Call for Expression of Interest for the nomination of the external members of the Administrative Council of the Aristotle University of Thessaloniki (AUTh)

Συγκρότηση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Π.Θ.

Τροποποίηση Προκήρυξης για την εκλογή των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας

Αλφαβητικός πίνακας ανακηρυχθέντων υποψηφίων για τις θέσεις εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση Κ.Ε.Ε. της 25ης Απριλίου 2023)

Βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων

Αναστασιάδης Κυριάκος

Αποστολίδης Απόστολος

Ζαρωτιάδης Γρηγόριος

Ζιάκα Αγγελική

Ζωγραφίδης Γεώργιος

Θανούλη Ελευθερία

Κίτση Αικατερίνη

Κούγκολος Αθανάσιος

Λιτσαρδάκης Γεώργιος

Παπαδέλης Γεώργιος

Παπαδοπούλου Τριανταφυλλιά (Λίνα)

Πατσαλάς Παναγιώτης

Σεφερλής Παναγιώτης

Στυλιανίδης Ευστράτιος

Φείδας Χαράλαμπος

Εκλογικός κατάλογος Μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)-Εκλεκτόρων στις εκλογές της 24ης Μαΐου 2023 για την ανάδειξη Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Επικύρωση εκλογικού καταλόγου από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Αποτελέσματα των εκλογών της 24ης Μαΐου 2023 για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Δελτίο Τύπου

Πρακτικό καταμέτρησης ψήφων και εκλογής της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Εξαγωγή αποτελεσμάτων από τη ψηφιακή κάλπη ΖΕΥΣ

Πίνακας υποψηφίων για τις θέσεις εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Διαπιστωτική πράξη αδυναμίας συγκρότησης Συμβουλίου Διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Άγονη Διαδικασία)

Μετάβαση στο περιεχόμενο