ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Επιλογή προβολής: Ημέρα Εβδομάδα Μήνας Έτος
Monday, 31 October 2016 - Sunday, 06 November 2016

Tuesday, 01 November 2016

Workshop "Aristotle and contemporary Humanities" -Taras Shevchenko National University of Kyiv, Department of Philosophy of Humanities, Philosophical Faculty, Taras Shevchenko National University of Kyiv