Σχολή Θετικών Επιστημών

Dean
Chariton-Sarl Chintiroglou Professor
School of Biology
Head of the Administration Office
Eleni Raftopoulou
Address: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κοσμητεία Σχολής Θετικών Επιστημών

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 998020
Fax: 
+30 2310 998022
Email: 

Η Σχολή Θετικών Επιστημών αποτελεί τη συνέχεια της Φυσικομαθηματικής Σχολής, η οποία ιδρύθηκε μαζί με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το έτος 1925. Η λειτουργία της ξεκίνησε ουσιαστικά το ακαδημαϊκό έτος 1927-28, ενώ το 1982 μετονομάσθηκε σε Σχολή Θετικών Επιστημών και απέκτησε νέα διοικητική δομή.