Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων καθηγητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Κείμενο προκήρυξης

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων Καθηγητών:

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (τηλ. Γραμματείας: 2310 99-5050, e-mail: info@eled.auth.gr)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διδασκαλία εννοιών των Φυσικών Επιστημών» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001168007)

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (τηλ. Γραμματείας: 2310 99-5197, e-mail: info@for.auth.gr)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Άγριας Πανίδας» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001168206)

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ” και κατατείθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία των παραπάνω Τμημάτων. 
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα και e-mail των παραπάνω Τμημάτων.

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
320/8-4-2016 τ.Γ΄
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Monday, 13 June, 2016 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
+30 2310 996795
Φαξ: 
+30 2310 996788
Προέλευση Προκήρυξης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: