Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια βιβλίων

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
11 000ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Thursday, 19 October, 2017 - 12:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία