ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ

ΣΧΟΛΗ:ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ:ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ
Άρθρο 4 παρ. 5 της ΚΥΑ 77561/Ζ1/19.6.2020 (Β’ 2481)
Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 και ώρα 14.00, το Οργανο Διενέργειας Εκλογών (ΟΔΕ), αποτελούμενο από τους:
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΒΕΝΕΤΟΠΟΥΛΟ, ΕΠΙΚΟΥΡΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ
ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΝΤΕΞΗ,ΕΠΙΚΟΥΡΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ
ΛΟΥΙΖΑ ΑΥΓΗΤΑ,ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ
βεβαιώνει ότι μετά την καταμέτρηση των ψήφων και την σύνταξη του Πρακτικού Καταμέτρησης Ψήφων (το οποίο επισυνάπτεται στο πρωτότυπο),
στην ηλεκτρονική κάλπη βρέθηκαν 22 έγκυρα ψηφοδέλτια, εκ των οποίων έλαβον κατά σειρά κατάταξης:
1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΓΓΕΛΟΣ: έλαβε 14 ψήφους.
2. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΙΔΗΣ: έλαβε 8 ψήφους.
Κατά συνέπεια, εκλέγεται ο κ. Γεώργιος Κατσάγγελος.
2
Το Οργανο Διενέργειας Εκλογών (ΟΔΕ)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΕΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΤΕΞΗΣ
ΛΟΥΙΖΑ ΑΥΓΗΤΑ

Πληροφορίες-επικοινωνία
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
Τ: 
2310997077
Συνημμένα αρχεία