Οι φοιτητές του ΑΠΘ έχουν την ευκαιρία παρακολούθησης μαθημάτων στο πλαίσιο του EPICUR

 
Μαθήματα που προσφέρονται στις θεματικές ενότητες «European identities» και «Natural & Societal Sustainability» έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν οι φοιτητές/φοιτήτριες του ΑΠΘ, στο πλαίσιο της συμμαχίας Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EPICUR, στην οποία συμμετέχει το Αριστοτέλειο.
 
Τα μαθήματα που μπορούν να παρακολουθήσουν οι φοιτητές/φοιτήτριες του ΑΠΘ  σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τις βιώσιμες πόλεις, τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα, καθώς και το μεταναστευτικό.
 
Αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων και δήλωση συμμετοχής υπάρχουν στον σύνδεσμο https://epicur.education/course-catalogue/
 
Η συμμαχία «EPICUR» δημιουργήθηκε τον Νοέμβριο του 2019. Εκτός από το Αριστοτέλειο, στη συμμαχία συμμετέχουν ακόμη επτά κορυφαία Πανεπιστήμια από πέντε χώρες της Ευρώπης: University of Strasbourg (Γαλλία)-επικεφαλής, Adam-Mickiewicz University (Πολωνία), University of Amsterdam (Ολλανδία), University of Freiburg (Γερμανία), University of Haute-Alsace (Γαλλία), Karlsruhe Institute of Technology (Γερμανία) και University of Natural Resources and Life Sciences (Αυστρία).
 
Η συμμαχία έχει ως στόχο να υπηρετήσει την καινοτόμο πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία του θεσμού του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου.
 

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Δελτίου Τύπου