Η πένα και το ξίφος: Η πολεμική στη νεοελληνική λογοτεχνία, φιλολογία και κριτική από τους πρώιμους νεότερους χρόνους έως σήμερα

ΙΣΤ' ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΜΕΑΣ ΜΝΕΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΠΘ Η πένα και το ξίφος: Η πολεμική στη νεοελληνική λογοτεχνία, φιλολογία και κριτική από τους πρώιμους νεότερους χρόνους έως σήμερα Σύμφωνα με τον Pierre Bourdieu, η κοινωνιολογία, όπως και κάθε άλλη επιστήμη που επιζητά να ερμηνεύσει, να κατανοήσει και να αναλύσει την απρόβλεπτη πολυπλοκότητα της ανθρώπινης συνθήκης, είναι μια «πολεμική τέχνη», λειτουργεί δηλαδή με κανόνες αγωνιστικού αθλήματος που προϋποθέτει ακαταπόνητη προετοιμασία, μεθοδική άσκηση, πειθαρχία και πίστη. Στο πλαίσιο μιας αμυντικής αντίληψης για τη λειτουργία της γραφής, τόσο η λογοτεχνία όσο και η φιλολογία θα μπορούσαν να θεωρηθούν πεδία μάχης στα οποία ασκείται με όρους και στρατηγικές πολέμου ένα είδος συμβολικής βίας. Είτε αφορά τη μαχόμενη κριτική και φιλολογία, η οποία διαμορφώνει και κατασκευάζει τελικά το πνευματικό imperium σε όλο το φάσμα της ιστορίας της λογοτεχνίας, είτε αφορά τη λογοτεχνία, κάθε φορά που οι συντελεστές της υπερασπίζονται συλλογικές ιδεολογίες ή ατομικές ταυτότητες, ο λόγος αρθρώνεται σαν μια επίθεση με ελιγμούς και διακριτές τακτικές. Η ΙΣΤ΄ Επιστημονική Συνάντηση του Τομέα ΜΝΕΣ του ΑΠΘ έχει ως κεντρικό στόχο να φωτίσει την πολεμική διάσταση της λογοτεχνίας, της φιλολογίας και της κριτικής, διερευνώντας ευρύχωρα στον χρόνο τεχνικές, ρητορικές και είδη. Προτεινόμενες θεματικές περιοχές: Φιλολογία και κριτική 1. Φιλολογικές έριδες και διαμάχες 2. Η ρητορική των πολεμικών κειμένων (λίβελλοι, κριτικές, δημοσιογραφία) 3. Παράδοση vs νεωτερικότητα: η κριτική ως πεδίο στράτευσης σε κρίσιμους καιρούς Λογοτεχνία 1. Το οπλοστάσιο του λογοτέχνη: παρωδία, σάτιρα, παιγνιώδης λογοτεχνία 2. Λογοτεχνικές ανταρσίες και συγκρούσεις λογοτεχνών Τα μέλη της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής Λάμπρος Βαρελάς Μάρθα Βασιλειάδη Κώστας Γιαβής Τάσος Α. Καπλάνης Τασούλα Μαρκομιχελάκη

Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Friday, 16 October, 2020 - 16:00