Μαθήματα γλώσσας και πολιτισμού σε φοιτητές από τη Συμμαχία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EPICUR

Αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας,

Η Συμμαχία για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο EPICUR βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη προγράμματος πιλοτικών μαθημάτων γλώσσας και πολιτισμού.
Τα μαθήματα αφορούν τις Σκανδιναβικές (Nordic/Scandinavian) και Σλαβικές (Slavonic) γλώσσες, καθώς και την Ελληνική (Modern Greek) και απευθύνονται σε φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες), των  οκτώ πανεπιστημίων της Συμμαχίας EPICUR.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε το συνημμένο ενημερωτικό έντυπο.

Με εκτίμηση,
Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

Καθηγητής Δημήτριος Κωβαίος
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Πληροφορίες-επικοινωνία
Συνημμένα αρχεία