Πρόεδρος: 

Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Γραμματέας: 

Καλλιόπη Μαυρομάτη-Ιωσηφίδου

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή Καλών Τεχνών

Τμήμα Κινηματογράφου
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεoδωρή", Ισόγειο

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη

Τ: 

+30 2310 997161

F: 

+30 2310 994342

E: 

Tο Tμήμα Kινηματογράφου ιδρύθηκε στις 22 Iουλίου 2004 με τη νομοθετική διάταξη 3225/2004 (ΦΕΚ 138/22.7.2004 τ.Π), μαζί με άλλα επτά (7) νέα Τμήματα, στο πλαίσιο της Διεύρυνσης της Tριτοβάθμιας Eκπαίδευσης και με το Ν. 3255/04 συμπληρώθηκε ως τέταρτο (4) Τμήμα στη  Σχολή Καλών Τεχνών. Λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005.

 

Σκοπός του Τμήματος είναι, με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη έρευνα και διδασκαλία, να καλλιεργεί και να προάγει την κινηματογραφική τέχνη στο πλαίσιο μίας ευρύτερης οπτικοακουστικής εκπαίδευσης και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την καλλιτεχνική, επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη, οργανώνοντας με επιτυχία τις σπουδές που θα προσφέρουν εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα της οικείας τέχνης.

Επιστροφή σε Σχολή Καλών Τεχνών