Υγειονομική Περίθαλψη Φοιτητών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου 4452/15-02-2017 (Α’ 17), άρθρο 31, παρ. 3 «οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α’ 83)» μόνο με την χρήση του Α.Μ.Κ.Α. τους.

Στις εγκαταστάσεις της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης (Κάτω Λέσχη, είσοδος από Εγνατία) μπορούν να προσέρχονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες οι φοιτητές που έχουν ανάγκη ιατρικής περίθαλψης. Στα Ιατρεία της Π.Φ.Λέσχης παρέχονται Α’ Βοήθειες,  κλινική εξέταση (χωρίς την δυνατότητα συνταγογράφησης),  εμβολιασμοί και συμβουλές σε θέματα Αγωγής Υγείας.

Επίσης, στις εγκαταστάσεις της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Π.Φ.Λέσχης υπάρχει Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ.) που στελεχώνεται από ψυχολόγους, στο οποίο έχουν δικαίωμα δωρεάν προσέλευσης όλοι ανεξαιρέτως οι φοιτητές.

Παράλληλα, υπάρχει και η δυνατότητα υποστήριξης από ψυχιάτρους,  σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες (κατόπιν ραντεβού).

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.)

Από την Υγειονομική Υπηρεσία της Π.Φ. Λέσχης μπορούν να προμηθευτούν την σχετική Κάρτα οι ανασφάλιστοι φοιτητές που πρόκειται να μεταβούν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Πληροφορίες:   

Υγειονομική Υπηρεσία Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του Α.Π.Θ.
Εγνατία και Γ’ Σεπτεμβρίου (Κάτω Λέσχη, είσοδος από Εγνατία)
Τ: Γραμματεία: +30 2310 992642
Ιατρός παθολόγος: +30 2310 992653
Συμβουλευτικός σταθμός: +30 2310 992643 –  992621

Μετάβαση στο περιεχόμενο