Στέγαση

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν στέγασης στις Φοιτητικές Εστίες στους δικαιούχους φοιτητές. Παράλληλα διευκολύνει την αναζήτηση στέγης των φοιτητών μέσα από την αντίστοιχη δράση του τμήματος Σπουδών.

Για τη στέγαση των φοιτητών Erasmus μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στην ενότητα Στέγαση Αλλοδαπών Φοιτητών

Μετάβαση στο περιεχόμενο