Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

Πρόεδρος: 
Γεώργιος Καλλίρης
Γραμματέας: 
Γεωργία Καδινοπούλου
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
Εγνατίας 46
54625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλέφωνο: 
+30 2310 992055
+30 2310 991955
Email: 

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ιδρύθηκε το 1991 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΠΔ 331/29-7-91) με αποστολή να παρέχει την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική γνώση για άσκηση της Δημοσιογραφίας, να ερευνά θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο της Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, καθώς και να συμβάλλει στην κατοχύρωση του Δημοσιογραφικού Επαγγέλματος.
 
Το Τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο με τις επί μέρους κατευθύνσεις:
α) της Δημοσιογραφίας και
β) των  Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.

Για τη λήψη πτυχίου είναι απαραίτητη η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας ενώ λειτουργεί προαιρετικά και ο θεσμός της πρακτικής άσκησης εκτός του Τμήματος.